bilde
bilde

Nettkurs for praksiskandidater

OPTI Kompetanse tilbyr nettkurs for praksiskandidater. Her finner du aktuell informasjon om våre kurs.

Våre nettbaserte fagkurs

PRAKTISK INFORMASJON OM VÅRE NETTKURS


Våre kurs baserer seg på læreplanen i det enkelte faget

  1. Læreplanen til det enkelte faget fastsettes av Utdanningsdirektoratet. Du kan enkelt finne læreplanen til ditt fag ved å besøke www.udir.no.
  2. Målet er at alle praksiskandidater skal tilegne seg relevant kompetanse innen faget.
  3. Kursene baserer seg på Læreplanen i de ulike fagene.
  4. Våre kurs bygger på nettundervisning samt selvstudium.

Fagforeninger knyttet opp mot LO og OPTI Kompetanse har samarbeidet om et kursopplegg hvor nå flere enn 1000 praksiskandidater har gjennomført kurset som fører fram til privatisteksamen i det fylket der den enkelte praksiskandidat bor.

Tilrettelagt læring

Læremateriell for våre kurs er utarbeidet av OPTI Kompetanse. Enkel læring og elever med lese- og skrivevansker er tatt hensyn til, og vektlagt. Elevene får svært gode læremuligheter når man kombinerer dette med nettundervisning med foreleser. Nødvendig undervisningsmateriell sendes til elevene i forkant av hvert kurs.

Eksamen og fagprøve

Eksamenen – på 5 timer – tas på videregående skole i kandidatenes hjemfylke. Det er også tillatt å ta med lærebøker, ordbok samt egen PC til eksamen.

Ved bestått privatisteksamen går kandidaten videre til fagprøven. Denne foregår på praksiskandidatens arbeidsplass. For å melde seg opp til fagprøven må kandidaten dokumentere minst 5 års relevant erfaring fra faget eller relevant skolegang. Arbeidserfaringen godkjennes av fylkeskommunen. Allsidig praksis godkjennes, og tidligere skolegang kan godskrives med inntil 2 år.
Etter bestått eksamen går praksiskandidaten opp til en praktisk fagprøve som går over 2 dager på egen arbeidsplass. Den praktiske prøven inngår ikke i dette kurset. Når fagprøven er bestått får den enkelte praksiskandidat fagbrev/svennebrev i sitt fag - som et bevis på sin kompetanse.

Undervisningen foregår via TEAMS, og du kan bruke PC, Mac, mobiltelefon eller nettbrett for å følge kurset. Du behøver ikke laste ned noe programvare.
Vi har fått gode tilbakemeldinger og resultater fra de som har deltatt via TEAMS, og har elever fra hele landet.

I starten av hver forelesning går vi igjennom hjemmeleksene over Kahoot. Dette skaper stort engasjement og en god stemning under forelesningen.

KURSET ER TILPASSET SKIFTARBEIDERE
Undervisningen foregår en dag per uke (4 timer) på dagtid eller kveldstid etter eget valg samt ca. 2 timers hjemmestudium pr. uke. 
KRITERIER FOR STIPEND
- Fra 1 - 12 måneders medlemskap i LO, alt etter forbund. Sjekk med ditt forbund.
- Bedriften må ha bundet tariffavtale. Er du i tvil om dette så sjekk med din forening.
- Søknadsprosessen vil OPTI Kompetanse gjennomføre.
- Fagforbundet har andre regler
OPPMELDING TIL OFFENTLIG EKSAMEN SOM PRIVATIST
Oppmeldingen koster ca. kr. 1250,- som må betales av hver enkelt - til fylkeskommunen.

Kontakt oss

Kartet er ikke lastet, vennligst åpne koordinatene 59.71663921901385, 10.78470549890707 i Google Maps eller lignende.

Trenger samtykke til å laste inn kart.